תושבים יקרים , החוברת אינה נגישה והיא למידע בלבד ניתן להיכנס לאתר הרשת .www.gvanim-ariel.com ולמצוא את כל המידע בצורה נגישה .
יום המעשים הטובים 15.3.16
יום המעשים הטובים 15.3.16
יום המעשים הטובים 15.3.16