תאריך:02/12/2018
שעה:00:00
אולם:
מיקום:בי"ס וגנים ברחבי העיר
תמונת אוירה לאירוע
פרטים בטלפון
על האירוע:

 

לטופס רישום לבית ספר של חנוכה

 

רישום לביה"ס של החגים

לידיעת ההורים! 
בית הספר של חנוכה יתקיים בבית ספר אור זבולון.
במידה ותהיה הרשמת תלמידים מעל לכ"א אשר גויס – כל הקודם זוכה בהתאם למועד הרישום.
אין אפשרות לבצע רישום חלקי.

עיריית אריאל והחברה העירונית 'גוונים' נערכים ליישום התכנית "בתי-הספר של החגים" בחופשת חנוכה הקרובה. התכנית מיועדת לילדים בגני הילדים ובכיתות א'-ג' במסגרות החינוך בעיר.

תאריכי פעילות 
ימים שלישי עד חמישי כו'-כ"ח בכסלו תשע"ט, 4.12.18-6.12.18 (לא כולל יום שישי). 
וימים ראשון ושני בתאריכים: א'-ב' בטבת, 9.12.18-10.12.18

שעות הפעילות 
גני הילדים 7:30-13:00 בעלות של 136 ₪ עם אפשרות להארכה עד 17:00 בתשלום 293 ₪ כולל ארוחת צהריים. 
בתי ספר 8:00-13:00 בעלות של 100 ₪ עם אפשרות להארכה עד 17:00 בתשלום 293 ₪ כולל ארוחת צהריים. 

בית הספר של החגים יערך בבית ספר אור זבולון לכל תלמידי בתי הספר היסודיים.

הרשמה 
הרישום יתבצע בחברה העירונית "גוונים" ברח' העצמאות 5 אריאל, בימים א'-ה' , בין השעות 8:00-18:00 וביום שישי 8:00-11:00, פרטים נוספים בטלפון 03-9083388 / 03-9083389 / 03-9083375

הרישום מוגבל עד ליום ה'-י"ד בכסלו תשע"ט 22.11.2018 בלבד. 

ביטולים: מרגע הרישום לא יתקבלו ביטולים.

הזנה 
בבתי הספר: באחריות ההורים לשלוח את ילדיהם עם ארוחת בוקר ובקבוק מים. 
בגני הילדים: תינתן ארוחת בוקר 

לידיעת ההורים! 
• לא יתבצע רשום לאחר התאריך הנקוב לעיל.
• מספר המקומות מוגבל ומותנה בגיוס כ"א מתאים.
• בשל מחסור בכוח הוראה של החינוך המיוחד, לא יפתחו מסגרות של החינוך המיוחד, למעט הכיתות התקשורתיות הפועלות בגנים ובנחשונים.
• אין הסעות לפעילות בית הספר של חנוכה.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

מידע בלבד! טופס רישום לבית-הספר/הגנים של החגים 2018

לכיתות א'-ג' ולידי גני הילדים 
בלבד בין התאריכים 4-10.12.18

פרטי הילד/ה:

שם, שם משפחה, ת.ז, תאריך לידה, מין הילד'ה, שם ביה"ס: מילקן, נחשונים,ע. בגין,א. זבולון, מסיימי כיצה א, ב, ג, קופת חולים: כללית, מכבי, מאוחדת,לאומית, טלפון בבית, גני הילדים (שם הגן), גן חובה/טרום, כתובת, שם האם, טלפון עבודה + נייד, שם האב, טלפון עבודה+נייד, מייל, פקס

עלויות: הקף בעיגול את המסלול המבוקש ל- 5 ימים מה- 4-10/12/2018

המסלול 
המבוקש
ביה"ס 
כיתות א'-ג' 
8:00-13:00
הערות ביה"ס גני הילדים 
07:30-13:00
הערות גנים
בוקר 
8:00-13:00
100 ₪ לא כולל ארוחת בוקר!!! 
נא לשלוח כריך 
ושתיה עם הילד/ה
136 ₪ כולל ארוחת בוקר
צהרון 
13:00-17:00
293 ₪ כולל ארוחת צהריים 293 ₪ כולל ארוחת צהריים
סה"כ 393 ₪   429 ₪  

אין אפשרות להצטרף לחלקי ימים של ביה"ס של החגים/צהרון.

הילד/ה מגיע/ה חוזר/ת ביה"ס / גנים של החגים /צהרון: (הקף בעיגול) בכוחות עצמו/ ע"י מלווה 
אנא פרט:

גביית תשלום בכרטיס אשראי, פרטי כרטיס אשראי

פתיחת כל מסלול/קבוצה מותנה במינימום נרשמים. ידוע לי כי במידע ו ואבטל את הרישום ולא אוכל לקבל החזר כספי.

הצהרת ההורים על מצב בריאותו של ילדם המשתתף/ת בביה"ס/ גנים של החגים /צהרון

אני מצהיר בזאת כי: 
1. הנני מצהיר כי בני/בתי בריא (הקף בעיגול): כן/לא, סובל מאלרגיות (הקף בעיגול): כן/לא רגישויות כן/לא, פרט
2. יש לבני/בתי מגבלות בריאותיות המונעות השתתפות מלאה/חלקית בפעילות הנדרשת בתכנית כדלקמן: 
א. פעילות גופנית:
ב. פעילות אחרת:
ג. תיאור המגבלה:
מצורף אישור רפואי שניתן ע"י: לתקופה של
3. יש לבני/בתי מגבלה בריאותית כרונית (כגון: אסטמה, סכרת נעורים, אפילפסיה וכד')
מצורף אישור רפואי שניתן ע"י: לתקופה של: 
4. אנו מאשרים שבמידה ובננו/בתנו צורך/ת תרופה במהלך שנת הלימודים, יינתן לו/לה אותו הטיפול גם במהלך ביה"ס של החופש הגדול/צהרון. 
5. בני/בתי מקבל/ת את הטיפול התרופתי הזה – אנא פרט את סוג הטיפול/תרופה: תיאור אופן הטיפול:
6. ידוע לי כי ילד שאינו בריא, יש לציידו בתרופות ו/או בתכשירים מתאימים והשתתפותו בביה"ס של החופש הגדול/צהרון הנה על אחריות ההורים בלבד! 
7. במקרה שילד אינו חש בטוב, ההורה מחויב לאספו באופן מיידי. בכל מקרה של פינוי מביה"ס של החופש הגדול/צהרון לבי"ח/מרפאה, הריני מתחייב/ת לשלם את ההוצאות הנדרשות. 
8. אנא סמן בעיגול: בני/בתי צמחוני : כן/לא הערות בקשר לאוכל:
9. אני מאשר/ת כי האחריות של צוות ביה"ס של החופש הגדול/ צהרון על בני/בתי, חלה רק בשעות הפעילות בהתאם למסלול אליו רשמתי את בני/בתי. 
אני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שמסרתי נכונים והריני מאשר/ת בחתימתי את כל האמור בטופס זה:

אישור והתחייבות ההורים

הנני מאשר את השתתפות בני/בתי בכל הפעילויות פרט למגבלות שציינתי קודם. הערות:
בחתימתי זו הנני מאשר כי: 
1. אני מודע כי עלי לשלוח עם בני/בתי כריך ושתיה בכל יום לארוחת בוקר.(בבתי ספר בלבד)
2. אני מאשר כי במהלך הפעילויות יערכו צילומים של הילדים לשימוש קהילתי בלבד.
3. אני מתחייב לאסוף את בני/בתי מביה"ס/הגנים של החגים/צהרון במקרה שירגיש לא טוב או במידה ויתנהג באופן חריג, תוך שעה לכל היותר מרגע קבלת ההודעה. 
4. במידה ותהיינה בעיות משמעת חריגות מנהל/ת מביה"ס/הגנים של החגים/צהרון יהיה רשאי להפסיק את השתתפות בני/בתי בפעילות, באופן זמני או קבוע, בהתאם לשיקול דעתה/ו הבלעדית. בנסיבות אלה לא יינתן החזר כספי. 
5. ידוע לי שהנהלת ביה"ס/הגנים של החגים/צהרון אינה אחראית לאובדן או נזק לציוד אישי. 
6. ידוע לי כי לא יהיה החזר כספים במקרה של היעדרות מביה"ס/הגנים של החגים/צהרון מכל סיבה שהיא. 
7. תכנית הפעילות יכולה להשתנות בהתאם לצרכים, לאישורי בטיחות ומזג האוויר. ט.ל.ח. 
8. פתיחת קבוצה/מסלול מותנית במינימום נרשמים. 
9. ידוע לי כי במידה ואבטל את הרישום, לא אוכל לקבל החזר כספי. 
10. אני מודע כי בעקבות ההרשמה אקבל מפעם לפעם הודעות SMS ו/או דוא"ל בנושאי קהילה וחינוך. 

תאריך, שם ההורה וחתימת ההורה

למידע נוסף מלאו פרטים