תאריך:08/07/2019
ה' תמוז התשע"ט
שעה:19:00
מיקום:במגרש המקורה של חט"ב יובלי אריאל, רחוב דרך הציונות
מחיר:300
תמונת אוירה לאירוע
מידע נוסף:

 

8-28.7.19, במגרש המקורה של חט"ב יובלי אריאל, רחוב דרך הציונות

ימי המשחק: ראשון, שני ורביעי
שעות המשחקים: 20:00-20:45 / 19:00-19:45

טקס פתיחה: 8.7.19
גמרים וטקס סיום: 28.7.19, יום ראשון

עלות לקבוצה 300 ₪

מועד אחרון לרישום 23.6.19

מהרו להתארגן ולהירשם.

פרטים נוספים בטלפון 03-9083360 / עדן: 054-2211251

 

לחצו להדפסת טופס הרשמה

לחצו להרשמה לטורניר

 

תקנון טורניר קטרגל אליפות אריאל הפתוחה:

גודל הקבוצה:
מספר השחקנים הרשומים בקבוצה מינימום 7 ומקסימום 15, ניתן יהיה לרשום שחקן נוסף לאחר שלב הבתים בתנאי ששחקן זה לא שותף בקבוצה אחרת במהלך הטורניר ובהצגת הצהרת בריאות בלבד.
בתחילת המשחק חייבת כל קבוצה למנות 5 שחקנים (כולל השוער). במקרה של הרחקות במהלך המשחק מינימום להמשך קיום המשחק 3 שחקנים.

הדירוג והניקוד:
הניקוד בטבלת הליגה בבתים ייעשה כמפורט:
ניצחון: 3 נקודות
תיקו: 1 נקודה
הפסד: 0 נקודות
הפסד טכני: (1-) נקודה (2:0 לחובה בשערים)
הדירוג הסופי בבית יקבע על פי המפתח והסדר הבאים:
ע"פ מספר הנקודות הסופי שצברה כל קבוצה.
במקרה של שוויון בין שתי קבוצות תינתן עדיפות לקבוצה שניצחה במשחק בין שתי הקבוצות.
במידה ומספר הנקודות זהה, יקבע הדרוג בהתאם ליחס השערים (זכות פחות חובה).
במידה והפרש השערים זהה, תינתן עדיפות לקבוצה שהבקיעה יותר שערי זכות. (ללא הארכה)
במקרה של שוויון נוסף, תינתן עדיפות לקבוצה שיחס שעריה טוב יותר (זכות חלקי חובה).
במקרה של שוויון נוסף תתקיים הגרלה.

משך הזמן:
2 משחקים ביום 15 על 15 דקות
משחק הגמר 20 על 20 דקות
במקרה של משחק בשיטת ה"מפסיד יוצא", אם המשחק מסתיים בתיקו, תהיה הארכה של 5 דק' ללא הפסקה. אם תוצאת התיקו תישאר בתום ההארכה יוכרע המשחק בבעיטות עונשין מ – 6 מ' (5 בעיטות לסירוגין לכל קבוצה על פי הגרלה).
אם השוויון עדיין נשאר, הקבוצות תמשכנה בבעיטות עונשין לסירוגין עד להשגת הכרעה.
כל השחקנים שרשומים לאותו משחק בטופס יכולים לבעוט את בעיטות העונשין (5 בעיטות) הראשונות. אם המשחק לא הוכרע, שאר השחקנים עפ"י הרשימה יכולים להשתתף. כל בעיטה תבוצע ע"י שחקן אחר.
שחקן יורשה לבעוט בשנית רק לאחר שכל השחקנים בעטו, כולל השוער.
מספר הבועטים יהיה שוויוני זאת - על פי מספר השחקנים הנמוך מבין הקבוצות המשתתפות, סה"כ יהיו רשומים בטופס הרישום למשחק עד 15 שחקנים.
סדר הבועטים יקבע ע"י המאמן כולל השוער, ושאר השחקנים יבעטו על פי בחירת המאמן.
שחקן יורשה לבעוט בשנית רק לאחר שכל השחקנים "המורשים" בעטו כולל השוער.
סבב שני של בועטים יקבע לפי כמות השחקנים בקבוצה בה מניין השחקנים קטן יותר.
יש להגיש את רשימת הבועטים בכתב לשופט לפני בעיטות העונשין.
שחקן/ים שהורחק/ו במשחק לא יכול/ו להיכלל ברשימת הבועטים של קבוצתו
כל שחקן אשר רשום בטופס הרשמי של המשחק יכול להחליף את השוער בבעיטות עונשין.
כל קבוצה רשאית לבקש מהשופט פסק זמן אחד, של חצי דקה בכל מחצית.
את פסק הזמן יבקש ראש הקבוצה או המאמן, כאשר הכדור ברשותי מחוץ למשחק.
אין להעביר פסק זמן שלא נוצל למחצית השנייה.
משמעת:
לנושא המשמעת ייחשבו שחקני הספסל, המלווים המאמנים ושחקני השדה.
כרטיס צהוב משמש רק לאזהרה ולרישום אצל השופט.
שופט רשאי להרחיק שחקן ו/או מלווה ל- 2 דק' על עבירת משמעת (כרטיס אדום) או על צבירת 2 כרטיסים צהובים באותו משחק. אם הובקע שער נגד קבוצתו לפני תום שתי הדקות יוכל להיכנס למשחק שחקן מחליף. בתום 2 דק' רשאי שחקן אחר לחזור למגרש.
אם הורחק שחקן בכרטיס אדום לא יוכל לחזור באותו משחק (ניתן להחליפו בשחקן אחר) ויורחק אוטומטית מהמשחק הבא.
אם בנוסף לכרטיס האדום יש דו"ח מיוחד של שופט על ההרחקה – יובא השחקן לוועדת משמעת עוד לפני המשחק הבא של קבוצתו.
אין צבירת כרטיסים צהובים ממשחק למשחק.
ספירת העבירות הקבוצתיות, בכל מחצית בנפרד, תהיה במזכירות. זו תורכב משני אנשים, אחד מכל קבוצה.

כדור המשחק:
המשחק ישחק בכדור מס' 5 במגרש חיצוני.

עיקרי החוקה:
כל קבוצה תמנה 5 שחקנים (4 שחקני שדה + שוער) במשחקי הגברים והנשים.
החלפת שחקנים – כל קבוצה רשאית לבצע חילופים ללא הגבלה במשחק, כשאין מניעה להחזיר שחקן שהוחלף. שחקן מחליף יכנס למגרש רק ליד שולחן המזכירות ולא מצד כל שהוא אחר במגרש.
החלפת שחקנים חייבת להתבצע באזור ההחלפה. גם החלפת שוער תהיה כמו החלפת השחקנים האחרים ללא עצירת המשחק. השחקן המחליף ייכנס למשחק דרך אזור החילופים של קבוצתו, אך ורק לאחר שהשחקן המוחלף עזב את שדה המשחק.
התחלת המשחק: כמו בכדורגל, מאמצע המגרש על ידי מסירה קדימה.
לא קיים חוק הנבדל.
לכל השחקנים הזכות להיכנס לרחבת השערים (תחום ה- 6 מ').

חוקים עבור השוער:
רק לשוער הזכות להחזיק בכדור בידיו ברחבת השער.
לשוער מותר להחזיק בכדור לא יותר מ- 4 שניות (לא משנה אם ברגל או ביד). ברגע שעבר את מחצית המגרש אין לשוער מגבלה של זמן.
לא ניתן להחזיר כדור לשוער ע"י שחקן קבוצתו אלא אם הכדור עבר את מחצית המגרש או ששחקן יריב נגע בכדור קודם ההחזרה לשוער.
החזרת הכדור שיצא את קו הרוחב לשדה המגרש ע"י השוער תעשה אך ורק ע"י זריקה ביד, תוך 4 שניות.
שוער יכול למסור הכדור מעבר לחצי.

בעיטות:
אפשר לבעוט לשער מכל חלקי המגרש (אין להשיג שער ישירות מבעיטת חוץ) .
החזרת הכדור לשדה המגרש בהוצאת חוץ תהיה ברגל בלבד. שחקני היריב יהיו במרחק של 5 מ' לפחות.
בעיטת קרן – תבוצע ע"י בעיטה ברגל בכדור המונח על הארץ בפינת קווי האורך והרוחב כשהיריב עומד לפחות 5 מ' מהכדור.
עונש על עבירה: אם תעשה ברחבת ה- 6 מ'- בעיטת פנדל. בכל יתר חלקי המגרש בעיטת עונש רגילה (היריב במרחק 5 מ' לפחות מהכדור).
ביצוע בעיטת העונשין – 6 מ' מהשער (על קו העונשין) כשהשוער עומד בשער (על הקו) ויתר השחקנים מסביב למעגל ה- 9 מ'.
העונש במקרה של עבירה על ידי השוער- בעיטת עונשין בלתי ישירה מקו הקשת מול מקום ביצוע העבירה.
החל מהעבירה ה- 6 יש בעיטת עונשין חופשית (ללא חומה), ממקום העבירה או במרחק של 10 מ' ממרכז השער. הבעיטה חייבת להיבעט לשער (לא מסירה). השוער יכול לצאת עד 5 מ' מקו השער
בכל בעיטה בלתי ישירה שהשופט קובע – העבירה לא נרשמת כעבירה נצברת.

מדידת זמן:
בנושא מדידת הזמן יפעל השופט כדלקמן:
יעצור השעון כאשר הכדור מחוץ למשחק, לפי שיקול דעתו (פציעה, כדור מחוץ למגרש וכו')
יפקח על זמן 2 דק' בזמן העונש של הרחקת שחקן.
יודיע בפומבי על תוספת הזמן בסיום כל מחצית או הארכה.
יציין את סיום המחצית הראשונה, את סיום התחרות ואת סיום זמני ההארכה.

כללי:
הספסלים של הקבוצות צמודים למזכירות. במחצית יש להחליף ספסלי ישיבה בין שתי הקבוצות.

5. ערעורים יש להגיש לוועדה המארגנת בכתב ובהמשך לפעול עפ"י קביעת הוועדה .
לא ניתן להגיש ערעור בשנית

למידע נוסף מלאו פרטים
שם: מייל:
טל: