סמל המרכז הקהילתי

טל: 03-9083389, 03-9083388
gvanim-ariel@outlook.com
פקס: 03-9364635

בי"ס אור זבולון

בי"ס אור זבולון

רשימת קייטנות לבחירה

הקייטנה
מועדי הקייטנה
מחיר
הרשמה
- א.זבולון ג'2 ארוך01/07/2021 - 22/07/2021₪1110הרישום סגור
- א.זבולון-א'1 ארוך01/07/2021 - 22/07/2021₪1110הרישום סגור
- א.זבולון-א'1 בוקר01/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
- א.זבולון-א'2 ארוך01/07/2021 - 22/07/2021₪1110הרישום סגור
- א.זבולון-א'2 בוקר01/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
- א.זבולון-א'3 בוקר01/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
- א.זבולון-א'3 בוקר01/07/2021 - 22/07/2021₪1110הרישום סגור
- א.זבולון-ב'1 ארוך01/07/2021 - 22/07/2021₪1110הרישום סגור
- א.זבולון-ב'1 בוקר01/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
- א.זבולון-ב'2 ארוך01/07/2021 - 22/07/2021₪1110הרישום סגור
- א.זבולון-ב'2 בוקר01/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
- א.זבולון-ג'1 ארוך01/07/2021 - 22/07/2021₪1110הרישום סגור
- א.זבולון-ג'1 בוקר01/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
- א.זבולון-ג'2 בוקר01/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
- א.זבולון-ד'1 ארוך01/07/2021 - 22/07/2021₪1110הרישום סגור
- א.זבולון-ד'1 בוקר01/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
- א.זבולון-ד'2 ארוך01/07/2021 - 22/07/2021₪1110הרישום סגור
- א.זבולון-ד'2 בוקר01/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
- חנ"מ א. זבולון ג'01/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
- חנ"מ א.זבולון א'01/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
- חנ"מ א.זבולון ב'01/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
- חנ"מ א.זבולון ד101/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
- חנ"מ א.זבולון ד201/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור