סמל המרכז הקהילתי

טל: 03-9083389, 03-9083388
gvanim-ariel@outlook.com
פקס: 03-9364635

בי"ס נווה אריאל

בי"ס נווה אריאל

רשימת קייטנות לבחירה

הקייטנה
מועדי הקייטנה
מחיר
הרשמה
- בנות א'101/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
- בנות א'201/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
- בנות ב'101/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
- בנות ב'201/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
- בנות ג'101/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
- בנות ד'101/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
- בנים א'101/07/2021 - 22/07/2021₪0הרישום סגור
- בנים א'201/07/2021 - 22/07/2021₪0הרישום סגור
- בנים ב'101/07/2021 - 22/07/2021₪0הרישום סגור
- בנים ג'101/07/2021 - 22/07/2021₪0הרישום סגור
- בנים ג'201/07/2021 - 22/07/2021₪0הרישום סגור
- בנים ד'101/07/2021 - 22/07/2021₪0הרישום סגור
בנות-כיתה ה'01/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
בנות-כיתה ו'01/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
בנים-כיתה ה'01/07/2021 - 22/07/2021₪0הרישום סגור
בנים-כיתה ו'01/07/2021 - 22/07/2021₪0הרישום סגור