סמל המרכז הקהילתי

טל: 03-9083389, 03-9083388
gvanim-ariel@outlook.com
פקס: 03-9364635

בי"ס מילקן

בי"ס מילקן

רשימת קייטנות לבחירה

הקייטנה
מועדי הקייטנה
מחיר
הרשמה
- מילקן-א'1 ארוך01/07/2021 - 22/07/2021₪1110הרישום סגור
- מילקן-א'1 בוקר01/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
- מילקן-א'2 ארוך01/07/2021 - 22/07/2021₪1110הרישום סגור
- מילקן-א'2 בוקר01/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
- מילקן-א'3 ארוך01/07/2021 - 22/07/2021₪1110הרישום סגור
- מילקן-א'3 בוקר01/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
- מילקן-ב'1 ארוך01/07/2021 - 22/07/2021₪1110הרישום סגור
- מילקן-ב'1 בוקר01/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
- מילקן-ב'2 ארוך01/07/2021 - 22/07/2021₪1110הרישום סגור
- מילקן-ב'2 בוקר01/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
- מילקן-ב'3 ארוך01/07/2021 - 22/07/2021₪1110הרישום סגור
- מילקן-ב'3 בוקר01/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
- מילקן-ג'1 ארוך01/07/2021 - 22/07/2021₪1110הרישום סגור
- מילקן-ג'1 בוקר01/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
- מילקן-ג'2 ארוך01/07/2021 - 22/07/2021₪1110הרישום סגור
- מילקן-ג'2 בוקר01/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
- מילקן-ג'3 ארוך01/07/2021 - 22/07/2021₪1110הרישום סגור
- מילקן-ג'3 בוקר01/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
- מילקן-ד'1 ארוך01/07/2021 - 22/07/2021₪1110הרישום סגור
- מילקן-ד'1 בוקר01/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
- מילקן-ד'2 ארוך01/07/2021 - 22/07/2021₪1110הרישום סגור
- מילקן-ד'2 בוקר01/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
- מילקן-ד'3 ארוך01/07/2021 - 22/07/2021₪1110הרישום סגור
- מילקן-ד'3 בוקר01/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור