סמל המרכז הקהילתי

טל: 03-9083389, 03-9083388
gvanim-ariel@outlook.com
פקס: 03-9364635

בי"ס עליזה בגין

בי"ס עליזה בגין

רשימת קייטנות לבחירה

הקייטנה
מועדי הקייטנה
מחיר
הרשמה
- חנ"מ ע.בגין א' ארוך01/07/2021 - 22/07/2021₪1110הרישום סגור
- חנ"מ ע.בגין ב' ארוך01/07/2021 - 22/07/2021₪1110הרישום סגור
- חנ"מ ע.בגין ג' ארוך01/07/2021 - 22/07/2021₪1110הרישום סגור
- חנ"מ ע.בגין ד' ארוך01/07/2021 - 22/07/2021₪1110הרישום סגור
- חנ"מ עליזה בגין א'01/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
- חנ"מ עליזה בגין ב'01/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
- חנ"מ עליזה בגין ג'01/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
- חנ"מ עליזה בגין ד'01/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
- ע.בגין-א'1 ארוך01/07/2021 - 22/07/2021₪1110הרישום סגור
- ע.בגין-א'1 בוקר01/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
- ע.בגין-א'2 ארוך01/07/2021 - 22/07/2021₪1110הרישום סגור
- ע.בגין-א'2 בוקר01/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
- ע.בגין-ב'1 ארוך01/07/2021 - 22/07/2021₪1110הרישום סגור
- ע.בגין-ב'1 בוקר01/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
- ע.בגין-ב'2 ארוך01/07/2021 - 22/07/2021₪1110הרישום סגור
- ע.בגין-ב'2 בוקר01/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
- ע.בגין-ג'1 ארוך01/07/2021 - 22/07/2021₪1110הרישום סגור
- ע.בגין-ג'1 בוקר01/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
- ע.בגין-ג'2 ארוך01/07/2021 - 22/07/2021₪1110הרישום סגור
- ע.בגין-ג'2 בוקר01/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
- ע.בגין-ד'1 ארוך01/07/2021 - 22/07/2021₪1110הרישום סגור
- ע.בגין-ד'1 בוקר01/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור
- ע.בגין-ד'2 ארוך01/07/2021 - 22/07/2021₪1110הרישום סגור
- ע.בגין-ד'2 בוקר01/07/2021 - 22/07/2021₪300הרישום סגור