סמל המרכז הקהילתי

טל: 03-9083389, 03-9083388
gvanim-ariel@outlook.com
פקס: 03-9364635

מחזור ב'-בתי ספר

מחזור ב'-בתי ספר

רשימת קייטנות לבחירה

הקייטנה
מועדי הקייטנה
מחיר
הרשמה
מח' ב'-כיתה א' ארוך25/07/2021 - 05/08/2021₪1150הרישום סגור
מח' ב'-כיתה א' בוקר25/07/2021 - 05/08/2021₪665הרישום סגור
מח' ב'-כיתה ב' ארוך25/07/2021 - 05/08/2021₪1150הרישום סגור
מח' ב'-כיתה ב' בוקר25/07/2021 - 05/08/2021₪665הרישום סגור
מח' ב'-כיתה ג' ארוך25/07/2021 - 05/08/2021₪1150הרישום סגור
מח' ב'-כיתה ג' בוקר25/07/2021 - 05/08/2021₪665הרישום סגור