המחלקה מפתחת ומקדמת את הספורט העממי וההישגי, מציעה חוגי ספורט לכל הגילאים