המחלקה מפיקה אירועי ספורט ומחול בעיר ומקדמת את המודעות לפעילות גופנית ואורח חיים בריא .