רכז\ת
לינה קונדרטייב
טל: 054-5404345
פקס: 03-9083370

מנהלת המחלקה:

לינה קונדרטייב: 054-5404345