רכז\ת
סופי קושניר
טל: 054-5691273
פקס:
פעילות המחלקה