הפארק הארצי להטמעת ערכם ומנהיגות

"והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעיתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח", תהילים, א', ג'"

 

המסע שלך להטמעת ערכים ותובנות, הלכה למעשה!

  • המרכז הארצי עוסק בהעצמה אישית, מנהיגות, פיתוח עבודת הצוות, ובתהליכי עיבוד קבוצתיים. כל אלה ועוד ברוח סיפורי התנ"ך על מנהיגות ומוסר.
  • שורה ארוכה של ערכי ליבה וערכים אישיים, חברתיים ואוניברסליים, משולבים באיפיוני ההדרכה במרכז הארצי. האיפיון מטפל בפיתוח תובנות רבות וביניהן: העמקת המודעות העצמית; חיזוק תחושת המסוגלות האישית/הצוותית/החברתית; התבוננות בעמיתיך לפעילות ובהתנהלות הקבוצה יחד עם למידה פעילה; הבנת הערבות ההדדית וחיפוש הצלחתו של האחר; הערכות מצב, הערכת סיכונים, חשיבה ותכנון, ארגון וביצוע; פיתוח מיומנויות אישיות: הקשבה, תקשורת בין-אישית, וביקורת עצמית,יוזמה וחשיבה יצירתית "מחוץ לקופסה", אחריות, בניית אמון וכבוד-הדדי, איפוק, פתיחות, רגישות, הכרת האחר והכלתו; הפקת לקחים וניתוח גורמים מעכבים/מקדמים.

יש רבים וטובים שניתן לשאול אותם איך היה ומה הם חושבים על החווייה והצוות במרכז הארצי שלנו. רובם חוזרים אלינו שוב ושוב. נשמח לחבר אותך לאחת או אחד מהם, להתרשמות בלתי אמצעית. ניתן גם להתרשם מהתגובות באתר האינטרנט שלנו:

הפארק הארצי לפיתוח מנהיגות: www.leadership-ariel.co.il

סרטון על המרכז הארצי להטמעת ערכים ומנהיגות: יעודכן בהמשך..

בטיחות: המרכז פועל לפי תקני הבטיחות בהתאם לחוזר מנכ”ל משרד החינוך ועל פי הסטנדרטים הבינלאומיים של האיגוד העולמי לטכנולוגיות מתחמי חבלים ACCT